НУЖДА ЗА МОЛИТВА / СПОДЕЛИ СВИДЕТЕЛСТВО

``Искайте, и каквото и да поискате в мое име, ще ви бъде дадено.``

Ние вярваме в силата на молитвата. Всяка неделя се молим заедно за нуждите на хората от църквата. Сподели с нас, това за което би желал да се помолим и това, за което си благодарен.

За какво вяраме:

Изпрати!

За какво сме благодарни:

Изпрати!